Etiketter

, ,

Både SvD och DN har skrivit om att ”barn idag är långsammare än sina föräldrar”. En rubrik som många läser och tänker ”är det så viktigt att vara snabb?”. Men, det är ju inte det det handlar om. Både Svd och DN har missat själva poängen. 

Studien involverar 25 miljoner barn från 28 länder och har visat att barn idag har betydligt sämre kondition än sina föräldrar, och konditionen hos barn har försämrats sedan 1960-talet.

Man har mätt hur snabbt barnen springer en engelsk mile, 1.6 km, och konstaterat att detta sker 90 sekunder långsammare jämfört med de jämnåriga som sprang på 1960-talet. Jag hittar ingen fungerande länk till någon artikel så vilka metoder som har använts har jag inte lyckats hitta. Men med tanke på omfånget så bör studien ha stor trovärdighet och signifikans som det så fint heter.

Att barn har blivit långsammare kan visserligen leda till att vi har allt färre elitidrottare inom konditionsidrotter i framtiden, men problemet är inte att barn har blivit långsammare. Problemet är vad som har lett till detta. Sämre kondition är en konsekvens av den livsstil som vi har idag. 

Och det är vad detta innebär i framtiden som är problematiskt. Barn idag löper betydligt högre risk att få hjärtproblem när de är äldre, och kanske har vi också framför oss de barn som inte heller kommer att leva längre än sina föräldrar. 

Naturlig rörelse känns inte lika självklart idag som när jag och mina syskon växte upp. Idag finns en alltid en ipad nära till hands, snabbmaten är runt hörnet och idrottsundervisningen i skolan har blivit mindre sedan 90-talet och inaktiviteten är överlag betydligt större. Siffror från 2011 visar på att 20% av svenska barn är överviktiga och då är det inte så konstigt heller att barnen är långsammare.the vicious cycle of childhood obesity

Bild lånad här.

Det finns två lösningar på problemet.

1. Mer idrott i skolan. Mer rörelse och lek som en naturlig del av undervisningen. Barn behöver 2 timmars fysisk aktivitet per dag för sin utveckling och för att undvika potentiella folkhälsosjukdomar som övervikt, diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden. Jag antar att det är här som föräldrarna höjer näven och utbrister ”ja, precis så, mer idrott i skolan!!” samtidigt som rektorer, kommuner och staten river sitt hår storgråtande ”vi har inga pengar!”. Skolan bör bidra med att skapa grunden för goda sociala vanor och god hälsa. Med mer idrott i skolan är det också större chans att barnen kan ta åt sig av kunskapen, koncentrera sig och prestera bättre.

2. Det är ditt barn, ta ditt ansvar! Det är inte barnet själv som köper en ipad eller coca-cola och happy meal. Det är du som förälder. Det är ditt ansvar som förälder att ge ditt barn goda förutsättningar för ett långt och friskt liv. Övervikt hos barn innebär i högre utsträckning också övervikt med eventuella följdsjukdomar som vuxen. Barn behöver aktiveras även efter skolan, som sagt, 2 timmars fysisk aktivitet per dag.

Annonser