Etiketter

, , ,

Nu är jag klar med den första kursen av de två som jag läser nu under min tjänstledighet. Igår kväll kom dessutom trevliga nyheter om att jag fick högsta betyg på den 23-sidiga livscykelanalys jag knåpade ihop på en vecka. Kursen handlade om livscykelanalyser av livsmedel, det vill säga, hur man kan bedöma, kvantifiera, förändra, minimera och tolka inflöden och utflöden (utsläpp som påverkar miljön) från produktion av ingredienserna, inklusive transporter, till industri, till förädling, mer transporter, till livsmedelsbutik, och även till konsumentens hem och till soporna.

Det har varit oerhört intressant och jag har större förståelse nu för hur hela processen hänger samman. Dessutom så är det ju bara fler och fler som intresserar sig för att äta miljövänlig mat så det ligger verkligen i tiden!

Jag har tidigare skrivit en guide om hur man kan äta om man vill äta mer miljövänligt, och jag känner att nu kan jag komplettera denna ytterligare.

Ekologiskt, är inte det enda alternativet, och inte det enda man heller bör tänka på. Bara djurprodukter (kött, mejerier, ägg) står för 18 % av utsläppen av växthusgaser globalt sett. I Sverige står allt vi äter, från jord till sopor, för 25 % av alla utsläpp av växthusgaser.

De miljöproblemen som man framför allt kan härleda till livsmedelsproduktionen är försurning, övergödning och utsläpp av växthusgaser till atmosfären som bidrar till global uppvärmning. Sedan finns det fler problem, men där forskningen inte har kommit lika långt (se bilden nedan), och det är t.ex. toxicitet (chemical pollution) bl.a. användningen av bekämpningsmedel som ofta är skälet till att man väljer ekologiskt. planetary boundaries from stockholm resilience centre

Jag ska försöka att skriva ner allt jag lärt mig i form av korta tips som man bör tänka på för att äta miljövänligt, värna om ekosystemen, havsmiljön, atmosfären och allt däremellan.

Annonser