Etiketter

, , , ,

Jag ger mig. Jag har velat hävda att det är skillnad på kött och kött ur miljösynpunkt. Det vill säga kött från Sverige och kött från andra länder med sämre miljökrav och djurvälfärd.

Men kött är en ordentlig miljöbov och vi behöver minska köttkonsumtionen, oavsett varifrån köttet kommer ifrån.

Globalt sett orsakar enbart djurbaserade livsmedel 18 % av alla utsläpp av växthusgaser. Det är från primärproduktionen, jordbruket som 90-95 % av alla utsläpp kommer ifrån, så att köpa kött som har transporterats kortare spelar inte lika stor roll för miljön som att göra åtgärder i primärproduktionen. Men givetvis har det en viss betydelse.

Man talar ofta om att vi behöver minska vår ekologiska fotavtryck, eller vårt ”carbon footprint” och för att leva inom de gränser som planeten tål så behöver varje person inte orsaka mer än 1-2 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter per år.

I Sverige står enbart maten vi äter för 2 ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) per person och år och köttet närmre 0.7 CO2-ekv.

Är det någonstans vi har möjlighet att påverka så är det därför köttet vi äter. Vi kan välja vegetariskt. Men vi kanske inte lika lätt kan välja att ställa bilen och gå 2 mil till jobbet när kollektivtrafik inte finns.

Hur bidrar djurbaserade livsmedel till dålig miljö?
De största miljöbovarna från djuren är faktiskt växthusgasen metan (CH4) från idisslarnas matsmältning (rapar och pruttar) och allt gödsel som produceras av djuren och som innehåller lustgas (N2O) och ammoniak (NH3).

Dessa substanser bidrar kraftfullt till global uppvärmning men även försurning av våra miljöer. Och troligen enbart med genetisk modifikation av djuren kan vi minska dessa utsläpp, eller kanske någon uppfinning som nedan? 😉 cow methane global warming

All foderproduktion är också en stor miljöbov i sammanhanget, framför allt om det är från proteinkällor som soja som orsakar avverkning av regnskogar i Brasilien, vilket ytterligare bidrar till global uppvärmning då skogen inte kan ta upp CO2 från atmosfären.

Använder man djurens gödsel till att sprida på jorden, som man kanske gör i ekologisk eller krav-märkt produktion så bidrar detta också till utsläpp av fler kväveföreningar som också bidrar till övergödning av våra hav och sjöar.

Vad ska man då äta?
Fisk, kyckling och ägg är bästa animaliebaserade livsmedlen om man vill minska utsläppen något. Mer vegetariskt och mindre mejerier bör ingå i kosten. comparison of co2 eq between beef pork and poultry

Färskt kött från andra sidan jorden har transporterats hit nedkylt och troligen även med flyg vilket har stor miljöpåverkan, så välj gärna bort detta ändå.

För att undvika potentiell toxicitet av miljö och människa kan ekologiskt kött vara ett bra alternativ – men, det kan istället bidra i högre utsträckning till övergödning vilket förstör ekosystemen i haven.

Annonser